Vår verksamhet

Nada-Nord r.f är en ideell politiskt och religiöst obunden organisation som grundades i Jakobstad år 1993. Syftet med verksamheten är att hjälpa barn, föräldrar och åldringar som lever i krisdrabbade områden, samt de människor som lever i stor nöd även i närregionen.

Vår insamlingsverksamhet består i huvudsak av:

  • Att upprätthålla Nada-Shopen, föreningens eget lopptorg
  • Att ordna informationstillfällen där pengar samlas in
  • Att ordna försäljningar och lotterier vid olika evenemang, t.ex. Fastlagsjippon, julmarknader, modevisningar och stånd på Jakobs dagar
  • Bössinsamlingar i samband med kampanjer

Föreningen tar emot donationer av såväl privatpersoner som föreningar och företag.

Alla gåvor och donationer som samlas in till hjälpverksamheten går OAVKORTAT till hjälpbehövande både utomlands och i närregionen.

Alla i Nada-Nord jobbar som volontärer utan några som helst arvoden eller ersättningar. Även på våra hjälpresor står var och en själv för sina resekostnader och för sitt uppehälle.
Många konserter har ordnats av och tillsammans med Thomas Enroth, varifrån alla intäkter gått till Nada.

Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!