Hjälp i närregionen
Vi hjälper främst barn, ungdomar och deras föräldrar, samt åldringar i närregionen.

Nada -Nord hjälper i närregionen genom att ge "mat-tillskottspengar". Vi delar ut köpkort via olika instanser, via svenska och finska diakonin, Larsmo diakonin, barnskyddet, vuxen socialt, samt  åldringsvården. Dessa delar i sin tur delar ut dem till behövande. Hjälpen under år 2022 var i närregionen till ett värde på 23 647 €

Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!