Stöd oss

Önskar du stöda Nadas Nords hjälpverksamhet såväl i närregionen som i krisdrabbade områden, så kan du betala in en gåva till vårt konto på flera olika sätt.

Nada har penninginsamlingsstånd beviljat för området "Polisinrättningen i Österbotten", med tillståndsnummer, RA/2023/1447. Tillståndet är i kraft tillsvidare fr.o.m. november 2023. Alla bidrag hanteras konfidentiellt av Nada-Nord. Bidragsgivarnas namn eller summor offentliggörs aldrig av Nada-Nord. Insamlingar på Facebook tillhandahålls av Facebook och följer Facebooks normala sekretessnivåer, där bidragsgivaren själv kan bestämma nivån av synlighet.

Insamlade medel går oavkortat till humanitär hjälp. Hjälpen når barn och deras föräldrar, samt åldringar i kris och svårigheter. Hjälpen ges såväl i närregionen som till krisdrabbade utomlands.

Du kan stöda;

1. Genom en traditionell inbetalning till vårt kontonummer:

Använd din egen bank för att göra en inbetalning av valfri summa till

Nada-Nord r.f.  | Kontonummer: FI97 5567 0720 1098 53

  • För att styra bidraget till Flyktinghjälpen, uppge referensnummer 4006
  • För att styra bidraget till Familjer i kris i närregionen, uppge referensummer 3010

2. Genom "Skänk en gåva på Facebook"

Du kan själv skänka en valfri summa pengar, gå till vår Facebooksida på https://www.facebook.com/NadaNord/ klicka på blåa knappen "Skänk en gåva".

Våra kontinuerliga insamlingar på Facebook:

Insamlingar på Facebook tillhandahålls av Facebook och följer Facebooks normala sekretessnivåindelning, där bidragsgivaren själv kan bestämma nivån av synlighet. OBS! Du kan själv välja om din donation visas som "Offentlig", "Syns bara för dina vänner", eller "Bara för dig själv"

Du kan också starta en egen insamling till förmån för Nada-Nord, t.ex. vid födelsedagar. Gå till https://www.facebook.com/fund/NadaNord/ . 

Läs mera om "Skänk en gåva" på Facebook.

3. Genom att betala in via MobilePay

Du använda MoiblePay appen i din telefon för att betala in valfri summa.

Läs mera om MobilePay (på finska). | Ladda ned appen till din telefon för Android eller för iPhone

4. Genom att engagera dig

Kom ihåg, du kan även stöda oss på andra sätt, bl.a. genom att bli medlem eller som volontär i Nada-shopen! Eller genom att skänka kläder, husgeråd och förnödenheter.


Tack att du är med och stöder! Du behövs!

Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!