Aktuellt

Insamling till förmån för UKRAINA - Rahankeräys UKRAINA sodan kärsivien auttamiseksi


Betala direkt till vårt konto / Lahjoita pankkisiirrolla:
Nada-Nord r.f.
 FI97 5567 0720 1098 53
Ref. / Viite 2260
Godkänt och fortlöpande insamlingstillstånd RA/2023/1447 via polisdistriktet i Österbotten. Ikraft från November 2023.


Du kan även ge ditt bidrag till UKRAINA insamlingen via MobilePay! Voit myös lahjoittaa rahaa UKRAINA keräykseen MobilePayn avulla!
https://www.mobilepay.fi/Yrityksille/Maksulinkki/maksulinkki-vastaus?phone=60812&comment=Nada-Nord%20-%20UKRAINA%20Aid&lock=1

Övriga sätt att stöda oss
Nada-Nords loppis "NADA shopen" har flyttat och öppnat på nya adresen Jakobsgatan 7, eller det som tidigare är känt som "järnvägsstationen" i Jakobstad, vägg i vägg med busstationen. Öppethållningstiderna är desamma som tidigare, må-fre kl. 13-17.

Nada-shopen
Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!