Hjälp i närregionen
Vi hjälper främst barn, ungdomar och deras föräldrar, samt åldringar i närregionen.

Hjälp i form av köpkort ges via:
  • Nejdens olika diakonier, både finska och svenska
  • Socialbyrån i Jakobstad (barnskyddet och vuxen socialt)
  • Åldringsvården
  • Jakobstads integrationsenhen


Hjälpen ges även direkt via klädbidrag och köpkort
Nada stöder även barn och ungdomar som lever i familjer med stram ekonomi för att de ska kunna få möjlighet till "roliga" upplevelser och aktiviteter som ger "drömmar och minnen".


Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!