Hjälp i närregionen
Vi hjälper främst barn, ungdomar och deras föräldrar, samt åldringar i närregionen.

Hjälp i form av köpkort ges via:
  • Nejdens olika diakonier, både finska och svenska
  • Socialbyrån i Jakobstad
  • Jakobstads integrationsenhetHjälpen ges även direkt via
  • Matutdelninge (ca. 120 personer)
  • Klädbidrag
  • Köpkort


Nada stöder även barn och ungdomar som lever i familjer med stram ekonomi för att kunna få möjligheter till "roliga" upplevelser och aktiviteter som ger "drömmar och minnen".
Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!