Aktuellt
Det blir stor välgörenhetskonsert i Pedersöre Kyrka på FN dagen tisdagen den 24.10 kl 19.00
Alla intäkter går oavkortat till barnen i det krigsdrabbade Ukraina. Din biljett på 30euro går alltså direkt till de utsatta barnen. 
Arrangör: Thomas Enroth
Sol och sommar är här och hjälpverksamheten fortsätter
Hela sommaren -23 tar vi emot penning-donationer till Ukraina på ref.nr: 2260 och till  vår flykting insamling på ref.nr 4006 .
Hjälp till närregionen betalas in på ref.nr 3010.
Stå med oss också i sommar. Tack för varje värdefullt bidrag.
Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!